Administració de finques, a què ens dediquem?

Des de Assessoria Claret dispossem de profesionals que ofereixen el seu coneixament com a advocat i administrador de finques, i defensem els interessos de la comunitat de propietaris, i les del propietari que es disposi a llogar el seu pis o local comercial. L’execució dels acords comunitaris, tenen sempre la seva part legal, i a la vegada la econòmica -contable que també s’ha de cuidar.

Salvaguardem la documentació de la comunitat, comuniquem l’estat de comptes i ens preocupem del correcte manteniment de la finca. Al final, tant en propietat horitzontal com en la vertical, el propietari és qui decideix, sempre advertint de l’existència de qualsevol incidència a la finca.

Carta de serveis:

Administració ordinària de la finca, incloent la gestió de cobraments, pagaments i contabilitat en general, atenció del immoble, execució d’acords, etc.

Confecció i comunicació a tots els copropietaris de les actes de quantes Juntes es celebren.

Complementació i custòdia de la documentació de la Comunitat.

Comunicació anual a cada copropietari de l’estat de comptes de la Comunitat, oferint el detall de gastos, ingressos, liquidació individual i l’evolució de l’exercici. Comptes de la Comunitat, oferint el detall de gastos, ingressos, liquidació individual i l’evolució de l’exercici.

Gestions administratives ordinàries, búsqueda de pressupostos dels serveis necessaris per a la Comunitat per ser sotmesos a l’aprovació de la Junta o del seu president.