La Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, a l’article 7, LIMITA EL PAGAMENT EN EFECTIU A TOTES LES OPERACIONS AMB UN IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 2500,00€ o el seu contravalor en moneda estrangera.

I hem de fer esment al tema, perquè són els particulars els que m’han fet arribar la consulta en trobar-se en el pagament que han de fer per exemple en ocasió de les reparacions a casa seva: PRECISAMENT LA NORMA DE LIMITACIÓ ÉS: SEMPRE QUE INTERVINGUI EN L’OPERACIÓ UN PROFESSIONAL O EMPRESA ESTÀ PROHIBIT EL PAGAMENT EN EFECTIU PER IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 2500,OO€.

AIXÒ ÉS, EL PARTICULAR POT SER SANCIONAT -com l’empresari-, si es paga en efectiu d’una sola vegada o en pagaments fraccionats successius que sumin aquests 2500,00€ per la compra del bé o de la prestació del servei.

Parlem sempre de pagaments en efectiu, (paper moneda, i moneda), fins i tot el xec bancari al portador estaria en aquesta limitació . Vegeu l’article 34 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, que esmenta què s’entén per efectiu.

Cal, per tant, recomanar que els pagaments sempre es facin a través d’entitats bancàries.

Un cop facin el pagament en la quantitat de 2500,00€ o superior, hauran de conservar els justificants del pagament durant 5 anys, ja que poden ser requerits per l’Agència Tributària.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos al nostre despatx.