Assessorament jurídic, en què consisteix?

Des de Assessoria Claret oferim resposta a tots aquells dubtes que ens sotmeten els nostres clients en àrees del dret, principalment les que destaquem a les nostres àrees que son de principal dedicació:

 • Separacions i divorcis
 • Dret de família en general
 • Incapacitacions civils
 • Herències
 • Arrendaments
 • Administració de finques
 • Formalització de contractes civils i mercantils
 • Societats Mercantils
 • Dret penal general i de menors
 • Expedients d’invalidés laboral
 • Acomiadaments i reclamació de quantitat
 • Seguretat Social
 • Estrangeria
 • Accidents de tràfic

Així mateix, s’intervé en els procediments judicials com activitat inherent a la profesió d’advocat, i el client podrà subscriure el corresponent full d’encàrrec Professional.

Com a despatx multidisciplinari, contem sempre amb col•laboradors especialistes en les matèries on sigui necessària la nostra intervenció. Així col•laborem amb d’altres companys advocats amb els que compartim matèries (per complexitat, o per pluralitat d’interessos a defensar), com pèrits de qualsevol alter ordre(metges, arquitectes, enginyers) amb els que tenim una estreta col•laboració.

En qualsevol cas sempre requerim d’una entrevista, sense cap cost pel nostre client, per establir una relació prèvia, a fi efecte d’orientar-lo cap a la resolució del seu cas, i quin seria el cost econòmic de la defensa jurídica.